DODEKALITTEN

Ideen til DODEKALITTEN opstod, da komponisten Gunner Møller Pedersen i 2006 oplevede billedhuggeren Thomas Kadziolas Land Art projekt ”Anemarken” ved Søllestedgård på Lolland.
Sammen modnede de to kunstnere tanker og ideer om deres nye kunstværk, og som baggrund for projektet skrev Gunner Møller Pedersen Sagnet om Lolernes historie og om DODEKALITTEN på Lolland.

Legender, sagn og sange om LOLERNE, et folk, der for længe siden kom til landet og gav det navn, danner baggrund for en højst nutidig fortælling om samarbejde mellem forskellige kunstarter og det lokale samfund. Værket viser os Lolernes og dermed vores baggrund for et demokratisk samfund, hvis urform er samråd, hvor fællesskabet udtrykkes i sang, og hvor bevidsthed om fortiden udtrykkes som respekt for forfædrene, der oprindeligt kom langvejs fra, fra landet mod syd, hvor vandene steg for 7.500 år siden og sendte Lolerne på rejse. Nogle af dem slog sig ned på den ø, vi nu kalder Lolland, og der er vidnesbyrd om den rige kultur, de efterlod overalt, hvor de bosatte sig. Alene på kyststrækningen fra Ravnsholt til Ravnsby er der bevaret mere end 70 gravhøje, hvoraf flere er jættestuer.

Find oplevelsen her: https://www.dodekalit.dk/find-os/